Kies de bus, beter voor ’t milieu!

Touringcar en milieu
Dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van CO2-uitstoot, geluidsoverlast en groeiende files.
Sinds er wetgeving voor veiligheid en milieu bestaat, rijdt FL Reizen met de modernste luxe touringcars die voldoen aan de nieuwste voorschriften. Als touroperator hebben wij een zekere verantwoordelijkheid voor ons milieu.

Milieu
Het transport maakt relatief het grootste deel uit van de impact van uw vakantie. Wat is de meest milieuvriendelijke manier om te reizen? Uit onderzoek is gebleken dat reizen per touringcar één van de meest milieuvriendelijke manieren van reizen is. Daarmee is aangetoond dat touringcars de meest aangewezen milieuvriendelijke vervoermiddelen zijn voor uw reguliere vakantie. Bij de vergelijking is uitgegaan van de milieubelasting per reiziger. Daarbij is berekend wat het effect is van verschillende vervoersmodaliteiten.

Verkeersveiligheid
Bij FL Reizen vinden we de verkeersveiligheid bijzonder belangrijk. Statistieken over verkeersveiligheid laten zien dat reizen per touringcar de meest veilige wijze van vervoer is. Tijdens de opleiding en nascholing van de chauffeurs hebben we standaard veel aandacht voor alle aspecten van de verkeersveiligheid. Dat betekent ook aandacht voor een milieuvriendelijke rijstijl. De chauffeurs rijden allemaal op een manier die daar een substantiële bijdrage aan levert.